Idea Factory logotyp

Idea Factory Sweden AB är en gemenskap för investerare som vill utforska hur gott förvaltarskap kan leda till god monetär avkastning samtidigt som man låter pengarna arbeta för att göra världen bättre och mer hållbar.

Vi investerar tillsammans i följande tre kategorier, med en kombination av direkt och långsiktig avkastning:

TILLVÄXTFÖRETAG INOM VÄRLDSFÖRBÄTTRANDE INNOVATION

Vi investerar i och stöttar spännande tillväxtbolag med affärsidéer som skapar både ekonomiska värden och bättre förutsättningar för planeten och mänskligheten, där man får vänta ett antal år på avkastning, men med potential till desto större sådan.

FASTIGHETSUTVECKLING

Vi investerar i fast egendom med utvecklingsmöjligheter som kan generera både löpande avkastning och värdetillväxt.

SOCIALA PROJEKT MED AVKASTNING

Vi lånar ut en liten del av kapitalet till sociala projekt. Även detta görs i upplägg med avkastning – utifrån tron på kraften i hjälp till självhjälp – begränsat till projekt som vi har väldigt god insyn och möjlighet till påverkan i.

Vi samlar dessutom alla intresserade i investerarskaran med jämna mellanrum för informationsdelning, gemensamma beslut om nya investeringsmöjligheter, erfarenhetsutbyte och nätverkande.

Kontakt: info@ideafactory.se

 

– Cirka 40-50% av portföljen –

TILLVÄXTFÖRETAG INOM VÄRLDSFÖRBÄTTRANDE INNOVATION

Epishine logotyp

Epishine har utvecklat en tillverkningsmetod för att printa helt organiska solceller. Tekniken möjliggör trådlös strömförsörjning till sensorer för den växande IoT-marknaden. På sikt kan dessa nya organiska solceller också förse miljontals människor med prisvärd och ren el. Tekniken bygger på 30 års forskning om organisk elektronik vid Linköping universitet.

www.epishine.com

Ligna logotyp

Ligna Energy är en greentech-startup som utvecklar produkter för lagring av elektrisk energi. Den disruptiva batteriteknologin är baserad på restprodukter från skogen samt organiska polymerer i kombination med en vattenbaserad elektrolyt. Detta skapar affärsmöjligheter både för storskalig energilagring såväl som IoT- och sensordrivande tillämpningar – vilket tar itu med nutidens starkaste marknadsdrivare: IoT – Elektrifiering – Grön energi.

www.lignaenergy.com

 

– Cirka 40-50% av portföljen –

FASTIGHETSUTVECKLING

Stenbrinken logotyp Foto Stenbrinken

Du kan hitta mer information om projektet kring fastigheten Stenbrinken i Sankt Anna på facebook.com/stenbrinken

Kontakt: info@idehusen.se

 

– Cirka 5-10% av portföljen –

SOCIALA PROJEKT MED AVKASTNING

Foton Jacksonville

Jacksonville i utkanten av Port Elizabeth är ett så kallat Township, dvs ett område för de fattigaste i Sydafrika.

Jacksonville Centre arbetar med en kombination av verksamheter som samverkar för att kunna göra samhällsnytta utifrån en hållbar ekonomi. Vissa verksamheter är lönsamma och en del av överskottet används för att kunna arbeta med problem som invånarna inte har råd att bekosta.

Verksamheterna handlar om friskvårdscenter (gym), skola för barn och kvällsskola för vuxna, sjukvård, matutskänkning och samlingslokal för samhällsfrågor och religiösa samlingar. Tillsammans skapar dessa tillväxt, bättre levnadsvillkor och en känsla av stolthet över att bo i Jacksonville. Förhoppningsvis kan detta vara en modell för utvecklingen av fler Townships

Idea Factory bidrar till utvecklingen i Jacksonville via ett lån bundet till svensk valuta och med en ränta på 3,7%. Delägare inom Idea Factory är personligt engagerad i projektet, så vi har god insyn och möjlighet till påverkan.

 

Idea Factory Sweden AB
Org nr: 559145-0704

Albrektsvägen 123
603 53 Norrköping

Kontakt: info@ideafactory.se